home Meny close
menu Meny

 

ELIT AS utfører all service og kalibrering på eget verksted og leverer all service og kalibrering via sporbare sertifikater og dokumenter. Vi kan også hjelpe til med å holde instrumentparken din i orden via våre serviceavtaler der innkalling av instrumenter og utstyr skjer automatisk 1 - 2 ganger i året etter ønske og anbefalinger. Under er linker til skjemaer som må fylles inn ved ønske om service, kalibrering eller serviceavtale. Skjema for service må benyttes selv om det skulle være snakk om en garantisak. Et RMA nummer vil bli gitt som må følge instrumentet fra det sendes inn til du mottar det i retur. Ta en kopi av skjemaet du mottar på email og legg dette sammen med instrumentet når det sendes inn til ELIT AS, Hellenvegen 9, 2022 Gjerdrum. Merk pakken med "Service/RMA XXXXX (ditt RMA nummer)". Spørsmål vedrørende service kan rettes til service@elit.no eller telefon 63 93 88 83.